Brake Press / Forging Machine


  • เบรคเครื่องปั๊ม ทรงโดนัท
    เบรคเครื่องปั๊มPress Machine Brake เครื่องปั๊มขึ้นรูปโลหะถูกใช้ในหลายอุตสาหกรรมในประเทศไทยเครื่องปั๊มส่วนใหญ่ยังเป็นเครื่องปั๊มมือสอง ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งจากยุโรปและเอเซ...

  • BP-024.jpg
    เบรคเครื่องขึ้นรูปForging Machine ผ้าเบรคสำหรับเครื่องจักรทุบขึ้นรูป (Forging Machine) ใช้ในอุตสาหกรรม ผลิตชิ้นส่วนการเกษตร อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้าง เป็...
Visitors: 182,250