ประวัติ

 

ประวัติ/Profile

ยนต์วิวัฒน์ผ้าเบรค ก่อตั้งเมื่อ 15 มีนาคม 2521 โดยคุณทิม เธียรกิจธำรง เปิดดำเนินการ
เป็นอาคารพาณิชย์ 5 คูหา บนถนนปู่เจ้าสมิงพราย สมุทรปราการ เพื่อดำเนินธุรกิจซ่อมและจำหน่าย
เบรค-คลัชรถยนต์ รถบรรทุกขนาดใหญ่ จากความเชื่อมั่นของลูกค้าที่บอกต่อกันปากต่อปาก ประกอบ
กับทำเลที่ตั้งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลากหลายประเภทจึงทำให้ได้รับการร้องขอให้ผลิต
ชิ้นงาน เพื่อทดแทนอะไหล่สำคัญของเครื่องจักรอยู่บ่อยครั้ง

ต่อมาในปี 2531 จึงมีการขยายการให้บริการสำหรับเบรค-คลัชเครื่องจักรอุตสาหกรรม
ทุกประเภท เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากประสบการณ์กว่า 38 ป ภายใต้ความมุ่งมั่น จึงส่งผลให้เราก้าวสู่การเป็นผู้นำ ในธุรกิจ
ผ้าเบรค-คลัชอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากบริษัทชั้นนำในภาคอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ของไทย

เพราะเราเชื่อมั่นว่า รากฐานความมั่นคงของธุรกิจ ต้องมาจากผลงานและความไว้วางใจ
ของลูกค้า เราจึงใส่ใจทุกรายละเอียด และรับผิดชอบต่อลูกค้าเสมอมา เรายืนหยัดที่จะพัฒนาต่อไป
อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพและการบริการที่ดีที่สุด ตอบแทนทุกความไว้วางใจ

 

Visitors: 88,865