วิธีการวัดขนาดผ้าเบรค

          กดเพื่อรับชม VDO

 

 

การวัดขนาดผ้าเบรค

วิธีการวัดขนาดผ้าเบรค


       1. ใช้ตลับเมตร หรือเวอร์เนียร์ วัดขนาดชิ้นงาน ระบุหน่วยเป็นมิลลิเมตร (mm.)
       2. วัดเส้นผ่านศูนย์กลาง โตนอก (OD : Outer Diameter) ส่วนของเนื้อผ้าเบรค
       3. วัดเส้นผ่านศูนย์กลาง โตใน (ID : Inner Diameter) ส่วนของเนื้อผ้าเบรค
       4. วัดความหนาแต่ละหน้าของเนื้อผ้าเบรค (T : Thickness) 
              * ระบุว่าเป็นความหนาคงเหลือ หลังจากที่ใช้งานแล้ว หรือความหนาของชิ้นงานใหม่ที่ต้องการ

 

เขียนในรูปแบบ

(OD x ID x T) mm.

 รวมทั้งความต้องการเพิ่มเติมอื่นๆ 

 

 

แล้วส่งมาเพื่อขอประเมินราคาได้ที่...


หมายเลข Fax : 02-394-6811
หรือ Email : yontwiwat_brake@yahoo.com
หรือ Line ID : @Yontwiwat

 

 

Visitors: 185,263