Brake Crane

เบรคเครน

(Brake Crane)

เครนมีหลายยี่ห้อที่เข้ามาใช้ในประเทศไทย ยี่ห้อที่เป็นมาตรฐานและได้รับความยอมรับจากผู้ใช้ในไทย
มักเป็นยี่ห้อของทางยุโรป อาทิ ABUS DEMAG และจากประเทศญี่ปุ่น KITO MITSUBISHI KONE เป็นต้น

การใช้งานของระบบเครน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2554 กำหนดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน
แก่ผู้ปฏิบัติงาน สำหรับการซ่อมบำรุง ควรมีการตรวจสอบเป็นระยะตามกำหนด หากพบการสึกหรอของผ้าเบรค
ควรวางแผนซ่อมทันที เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและไม่กระทบต่อกระบวนการผลิต

ผู้ตรวจสอบเครนเบื้องต้น ให้พิจารณาสิ่งผิดปกติ เช่น เกิดเสียงดังในการใช้งาน การเคลื่อนที่/การหยุดที่ผิดตำแหน่งจากปกติ
ผ้าเบรคที่อยู่ในระบบเครนเป็นวัสดุสิ้นเปลือง จะมีการสึกหรอ เมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง
ช่างซ่อมบำรุง สามารถนำชุดเครนที่สึกหรอไปพบศูนย์บริการอัด/ย้ำผ้าเบรคที่ได้มาตรฐาน
ยนต์วิวัฒน์ผ้าเบรค ปู่เจ้าฯ สามารถแก้ไขให้ท่านได้

 

Visitors: 188,518