Brake Motor / Brake Hoist


เบรคมอเตอร์ /รอก
(Brake Motor / Brake Hoist)

เบรคมอเตอร์ (Brake Motor)
มอเตอร์มีหลายชนิด บางชนิดที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม จะมีผ้าเบรคที่ออกแบบมาเป็นการเฉพาะประกอบอยู่
โดยมีลักษณะต่างต่างกันในแต่ละยี่ห้อ ส่วนใหญ่เป็นรูปทรงกลม และมีดุมจำปา เป็นเฟือง หรือทรงสี่เหลี่ยม วงกลม
ผู้ใช้สั่งทำผ้าเบรคในส่วนที่สึกหรอได้ในราคาย่อมเยาว์

เบรครอก (Brake Hoist)
รอกมีการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ก็จะมีเบรคมอเตอร์อยู่ในรอก ถ้าอัดผ้าเบรคจะเป็นการอัดทั้ง 2 หน้าของตัวเบรครอก
ไม่ควรอัดเพียงหน้าใดหน้าหนึ่ง จะทำให้มีปัญหาขณะใช้งาน

กรณีโครงเบรคที่เป็นโลหะ อลูมิเนียม ชำรุด ก็สามารถสั่งสร้างทั้งชุดในราคาประหยัดได้ที่เจ้าหน้าที่
สอบถามเพิ่มเติมหรือขอคำแนะนำ ได้ที่ยนต์วิวัฒน์ผ้าเบรค ณ จุดรับงานVisitors: 188,519