Rivet


หมุดย้ำ
(Rivet)

วัตถุดิบหลักชนิดหนึ่งในการยึดติด เพื่อความคงตัวของผ้าเบรค
หมุดย้ำมีหลากหลายรูปทรง และวัตถุดิบ
อาทิ อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง เหล็กเหนียว
ซึ่งควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท


Visitors: 182,252