ความรู้เรื่องผ้าเบรค

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx


  • OR-000.jpg
    หมุดย้ำ(Rivet) วัตถุดิบหลักชนิดหนึ่งในการยึดติด เพื่อความคงตัวของผ้าเบรคหมุดย้ำมีหลากหลายรูปทรง และวัตถุดิบอาทิ อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง เหล็กเหนียวซึ่งควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับง...

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • เรซิน (resin) เรซินเป็นส่วนประกอบหลัก ทำหน้าที่ในการประสานส่วนประกอบอื่นๆ ให้เข้ากัน เรซิน มีทั้งที่ผลิตจากธรรมชาติ และเรซินสังเคราะห์ ซึ่งเรซินที่ใช้ในการผลิตผ้าเบรคอุตสาหกรรม...
Visitors: 188,520